What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

P.Tesi-C.Tesi – 09:00-18:00

02166401526

TREN

COVID19 ve Ultraviyole

spectrum uvc sars-cov-2 covid19

COVID19 ve Ultraviyole

Bu yazıda ultraviyole (UV) ışınlarına dayalı dezenfeksiyon yöntemini basitçe tanıtacağız. Bu yazımızda uv dezenfeksiyonun prensiplerine değindikten sonra yeni ortaya çıkan COVID-19’a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün UV ile ne ölçüde yok edilebileceğini de birlikte tahmin etmeye çalışacağız.

COVID19 2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılarak pandemi halini aldı. Virüsün yayılımını yavaşlatmak hijyen ve temizlik kurallarının önemi tekrar gündeme geldi.

Coronavirus’ü yok etmenin ilk yolu sabun ile temzilikten çeker. Virüsün çevresinde bulunan 2 katmanlı yağ dokusu virüsün savunmasını sağlar. Ancak sabun bu savunmayı kolaylıkla kırabilir. Bunun yanında çoğu alkol bazlı olan kimyasal dezenfektanlar da benzer şekilde virüsleri etkisizleştirmek için yaygın biçimde kullanılıyor. Bu nedenle uzmanlar elimizi sıklıkla sabunla yıkamayı, bunun mümkün olmadığı durumlarda da uygun dezenfektanlarla ellerimizi temizlemeyi tavsiye ediyorlar.

Virüsler tam bir hücre yapsına sahip değildirler. Genetik kodu taşıyan RNA(ribonükleik asit) veya DNA (deoksiribo nükleik asit) yı çevreleyen bir yağ tabakası bulunur. Koronavirüs RNA yapılı bir virüstür. Diğer virüs türleri RNA dışında DNA yapısına sahip olabilirler. Bakterilerde genetik kodu yine RNA ya da DNA taşır.

265 nm civarında uygulanan UV ışın RNA ve DNA nükleik asitlerinin geniş ve güçlü soğurma bantları ile emilir. UV ışımanın etki ettiği bu yerde RNA/DNA kimyasal yapısı bozulur.Genetik yapısı bozulan virüs kendini çoğaltma yeteneğini kaybeder. Böylece virüsün çoğalması engellenerek hastalağın yayılmasının önüne geçilir. En yüksek verim 265 nm ccivarında uygulanana UV ışımadan elde edilir. Ancak UV ışıma geniş bir ışık tayfına sahip olduğunda bu bölge civarındaki 254 nm UV ışıma da benzer etkiyi gösterir.