What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

P.Tesi-C.Tesi – 09:00-18:00

02166401526

TREN

UV Doz Hesabı

UV Doz Hesabı

Yüzey dezenfeksiyonu, belli tasarım parametreleri ile yapılmaktadır. Bu tasarım parametrelerinin baz alınarak yapılan hesaplamaya Doz Hesaplama denir. Doz hesabı neticesinde kullanılacak cihaz sayısı, Işıma Watt gücü optimum şekilde belirlenmiş olunur.

Temel Kavramlar

Öncelikle bu konuya girmeden önce bazı temel kavramlara değinmek gerekiyor. Başlangıçta ışıma gücü, enerji, ışıma, gibi kavramları öncelikle iyi kavramak gerekiyor.

Güç

Watt genelde elektriksel güç birimi olarak kullanılmaktadır. Ancak elektriksel güç anlamı yanında ışıma gücü de Watt cinsinden belirlenmektedir. Örnek verecek olursak evlerimizde kullandığımız ampüllerin de ışıma gücü Watt cinsinden verilmektedir.

Enerji

Doz hesabı yaparken kullanılan diğer birim enerji birimidir. Lamba belli bir süre ışıma yaparken bu süre zarfında enerji harcar.

Işıma Yoğunluğu

Hesap yapılırken kullanılan diğer bir birim ışıma gücüdür ve birim cm2 alan üzerine düşen ışıma gücü olarak ifade edilir. Kısaca, cihazdan yayılan ışımanın yüzeydeki ışıma yoğunluğudur.

Birimler

Mikrowatt Watt Dönüşümü : 1 µW = 10-6 W (µW : mikro Watt)

Watt Mikrowatt Dönüşümü : 1 W = 106 µW

Metrekare Santimetrekare Dönüşümü : 1 m2 = 104 cm2

Santimetrekare Metrekare Dönüşümü : 1 cm2 = 10-4 m2

Bozunma Modeli

Mikroorganizmalar belli bir süre UV lamba ışınına doğrudan maruz bırakılınca mikroorganizma popülasyonu zamanla eksponansiyel olarak azalır. Kısaca belirtmek gerekirse aşağıda gösterilen formülasyonda S:”Survival Ratio-Canlı Kalma Oranı”, k:”mikroorganizma oran sabiti”, I:”UVC Işıma Yoğunluğu”, t:”UVC ışımaya maruz kalma süresi” göstermektedir.

S= e-kIt

Ixt=D: “Doz” (µJ/ cm2)

Aşağıdaki grafikte 2 farklı bakteriye ait Canlı Kalma Oranları gösterilmiştir. Grafikten de görüleceği üzere Anhtrax bakterisini etkisizleştirmek Legionella bakterisine göre daha uzun zaman almaktadır.

Aşağıdaki grafikte 129×123 cm lik ebata sahip bir serpantin yüzeyinin UV lambalarla dezenfeksiyon grafiği görülmektedir. UV lambaların yerleşim planı, serpantin yüzeyinde oluşan ışıma yoğunluğu ve 4-log seviye için bakteri (Aspergillus Niger) inaktivasyon sürelerini gösteren grafikler verilmiştir.